Oferta

Dzięki zdobywanemu przez lata doświadczeniu nasza firma wyspecjalizowała się w takich badaniach jak badania marketingowe, badania rynkowe, badania społeczne oraz badania ewaluacyjne. Przeprowadzanie tak szerokiego wachlarza usług pozwala naszej firmie w najlepszy możliwy sposób realizować powierzane nam projekty.

Badania marketingowe


Proces obejmujący definiowanie problemów i możliwości marketingowych, celowym, systematycznym i obiektywnym gromadzeniu, przetwarzaniu i analizowaniu danych istotnych dla podejmowania decyzji z zakresu marketingu w przedsiębiorstwie.

Badania rynkowe


Badania rynku to zespół czynności polegających na gromadzeniu informacji o zjawiskach i procesach na rynku, ich przyczynach, stanie aktualnym i tendencjach rozwojowych. Celem badań rynku jest zdobycie informacji o kształtowaniu się mechanizmów rynkowych takich, jak popyt, podaż, ceny, zachowania i preferencje konsumentów, działania konkurencji, funkcjonowanie systemu dystrybucji, sprzedaży itp. Badania rynku są częścią badań marketingowych. Prowadzenie badań rynku zarówno polepsza pozycje konkurencyjną przedsiębiorstwa jak i jest zalecane przez normy ISO 9000.

Badania społeczne


Badania społeczne to najlepszy sposób na poznanie opinii, preferencji i potrzeb społeczeństwa. Dzięki nim łatwo jest stworzyć obraz społeczeństwa i wyjść naprzeciw oczekiwaniom, jakie przedstawiają ludzie w różnym wieku, o różnym statusie społecznym, różnorodnym zawodzie, o poszczególnych zainteresowaniach, czy też o danym wyznaniu lub pochodzeniu. Badania społeczne są często wykorzystywane w trakcie opracowywania strategii gminy / miasta / regionu.

Badania ewaluacyjne


Ewaluacja to obiektywna ocena projektu, programu lub polityki na wszystkich jego etapach, tj. planowania, realizacji i mierzenia rezultatów. Powinna ona dostarczyć rzetelnych i przydatnych informacji pozwalając wykorzystać zdobytą w ten sposób wiedzę w procesie decyzyjnym. Często dotyczy ona procesu określenia wartości lub ważności działania, polityki lub programu.

O nas

Zespół IBS Pro Research stanowi grupa doświadczonych pracowników. Zespołowo oraz indywidualnie zrealizowaliśmy wiele projektów zarówno dla firm prywatnych jak i instytucji i organizacji publicznych. Ponadto dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniami praktycznymi podczas prowadzenia wykładów dla studentów oraz szkoleń dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Marcin Haberla

Dyrektor zarządzający
Doktor nauk o zarządzaniu. Z badaniami rynkowymi związany od 2003 roku. Prowadził projekty dla wielu firm i organizacji m.in. dla Litex Garden, Data Techno Park Sp. z o.o, Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA, Wrocławskiego Parku Technologicznego SA, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Instytutu Badawczego IPC Sp. z o.o., Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych.
Pokaż

Aleksandra Kuźmińska – Haberla

Manager projektów badawczych
Doktor nauk ekonomicznych. Z IBS Pro Research związana od początku istnienia. Manager operacyjny projektu, zarządzający koordynatorami regionalnymi (kontrola ankieterów, zaplecze logistyczne). Nadzorowała i realizowała projekty m.in. dla Re:brand Group, Litex Garden, Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych, Fundacji Polskiej Akademii Nauk.
Pokaż

NAPISZ do nas


Marcin Haberla

Dyrektor zarządzający
tel. +48 601 836 293


Aleksandra Kuźmińska – Haberla

Manager projektów badawczych i szkoleń
tel. +48 691 375 779

IBAN: PL59 1030 0019 0109 8518 0564 9119
Nazwa banku: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Adres banku: ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa
BIC/SWIFT: CITIPLPX
copyright ⓒ IBS PRORESERCH
Projekt i realizacja